Støyskjerming

Om RK Montasje AS

RK Montasje as ble etablert 10. juni i 1988 av Rolf Kvål og har 36 års erfaring fra entreprenørbransjen. Vi er en Miljøfyrtårnbedrift  med 11 glade og dyktige håndverkere. RK Montasje as er godkjent for ansvarsrett.

Vår ekspertise

Vi har spesialisert oss på støyisolering av boliger. Med utskifting av vinduer og dører, isolering, ventilering og nye fasader sørger vi for at boligen får den lydisolering som kreves for et godt og fredelig liv. Uteplasser skal være til glede og nytelse uten generende støy.

Vi etablerer frittstående støyskjermer i flere varianter og skjermer tilpasset eksisterende terrasser og uteplasser.

Ta kontakt for oppsett av støyskjermer, utskifting av vinduer, dører og annet arbeid. 

Våre kunder

Vår største kunder er Statens Vegvesen, Bane Nor og Fylkeskommunene. Vi har også oppdrag for Borettslag og private kunder over hele Østlandet med omlegging av tak og fasader, samt utskiftning av dører og vinduer. Vi samarbeider med kvalitets sikre leverandører av glass, vinduer og dører av høy kvalitet.

I disse dager arbeider vi med støyskjermingtiltak på boliger ved Nittedal Stasjon for Bane Nor og Rv. 4 Roa-Lygna for Statens Vegvesen.

Referanser:

 • Støy skjermingstiltak av 180 boliger i forbindelse med E18 utbyggingen fra Gulli – Langåker for Statens Vegvesen
 • Støy skjermingstiltak av 90 boliger langs E18 fra Bommestad til Langåker for Statens Vegvesen
 • Støy skjermingstiltak av 135 boliger og fritidsboliger på fellesprosjektet E6 – Dovrebanen for Statens Vegvesen og Jernbaneverket
 • Støy skjermingstiltak på 150 boliger ved utbygning  RV 4 fra Gran til Jaren for Statens Vegvesen
 • Takomlegging på Brøholdt Borettslag i Spikkestad
 • Bytte av vinduer på Wamjordet borettslag i Drammen
 • Bytte av vinduer og dører på barnehager og skoler i Sandefjord og Drammen
 • Støyskjermingstiltak for Statens Vegvesen på Åmot i Telemark
 • På strekningen Frya-Sjoa har vi hatt støyskjermingstiltak for Statens Vegvesen
 • I perioden 2016-2017 ble støyskjerming på Kongsberg for Statnes Vegvesen utført
 • Arbeider for Bane NOR med støyskjermingstiltak i forbindelse med utbyggingen av Follobanen i Ski.
 • Ved Fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen i Porsgrunn har vi utført støyskjermingstiltak for Statens Vegvesen
 • FV. 311 - Presterødbakken i Tønsberg, Støytiltak for Vestfold og Telemark Fylkeskommune
 • Støyskjerm for Vikna Kommune i Trøndelag
 • For Møre og Romsdal Fylkeskommune utfører vi støyskjerminstiltak i Molde og Ålesund 
 • Støyisolering for Bane Nor med nytt dobbeltspor Sandbulkta-Moss-Såstad
 • For Bane Nor har vi støyisolert boliger langs Gjøvikbanen, Monsrud Kryssingsspor
 • Ved Fv. 287 Hørja-Skjærsnes har vi utført støyisoleringstiltak på boliger for Viken Fylkeskommune 
 • I disse dager jobber vi for Bane Nor ved  Nittedal Stasjon og Rv. 4 Roa-Lygna for Statens Vegvesen. 

Referansebilder

Her er et lite utdrag fra våre oppdrag.

Kontakt oss

Daglig leder: Morten H. Horntvedt - 41 19 46 17 morten@rkmontasje.no

Administrasjon og økonomi: Mona Willa Brodin - 415 64 505  mona@rkmontasje.no

 

Adm og økonomi:

Mona W. Brodin

mona@rkmontasje.no

415 64 505

 

Adresse:

RK Montasje as
Raveien 574
3239 Sandefjord
Org nr. 947 948 490

RK Montasje as er Miljøfyrtårn sertifisert, og har fokus på miljø og klima.

Vår visjon: 

 • Arbeide aktivt for et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Redusere utslipp av Co2
 • Velge sertifiserte leverandører og produkter
 • Ha 80% sorteringsgrad på avfall

 

Rapport fra årlig gjennomførte tiltak og resultater kan sendes på oppfordring. 

Våre sertifiseringer

Logo Ansvarsrett Mestermerke Logo Miljøfyrtårn

Personvernerklæring

Tilbake til topp