Personvernerklæring

Denne artikkelen forteller hvordan dette nettstedet samler inn og behandler personopplysninger og hvordan vi benytter oss av informasjonskapsler («cookies»).

Det er CoreTrek AS som har levert den tekniske løsningen for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold av det.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder hos oss er på vegne av behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på nettstedet. Vi forholder seg til gjeldende norsk lovgivning.

Informasjonskapsler (“Cookies”)

Når du besøker vårt nettsted vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler («cookies»). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler. Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler («cookies»).

HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt bruker ikke kryptering med HTTPS.

Personopplysninger, lagring og formål

Som en del av ditt kundeforhold ved bruk at dette nettstedet lagrer vi persondata om deg. Informasjonen som lagres er tilsvarende den informasjonen du legger inn når du registrerer deg som kunde. Det er nødvendig for oss å lagre denne informasjonen som en del av kundeforholdet slik at vi kan overholde våre forpliktelser overfor deg og

Dine rettigheter

Du har i samsvar med gjeldende lovgivning rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert om deg. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Lagringstid og av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med så lenge annen lovgivning tilsier og du ikke har bedt om sletting. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne artikkelen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernforordning (GDPR), blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester. Det finnes det dermed berettiget interesse for lagring av dine persondata hos oss.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte hos oss og våre dataleverandører som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll (brukernavn og passord).

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til oss, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi har følgende partnere for håndtering av

  • CoreTrek AS –  leverandør av nettsiden
  • Dynamicweb AS –  hosting av nettsiden

Håndhevelse av denne personvernerklæringen

RK Montasje kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller personer som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge.

Endringer i erklæringen

Vi forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen uten at du varsles særskilt om dette. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på:

Raveien 574
3239 Sandefjord

Telefon: 415 64 505
E-post: post@rkmontasje.no

Våre sertifiseringer

Logo Ansvarsrett Mestermerke Logo Miljøfyrtårn

Personvernerklæring

Tilbake til topp